school als PLG

Onderzoek naar de Ontwikkeling van de School als Professionele Leergemeenschap

Kohnstamm Instituut

ICLON
Stap 4: Het evalueren van het ontwikkelingsproces en uitkomsten daarvan

De meerwaarde en de kracht van het driejarig project en het bijbehorende onderzoek voor de veertien scholen was dat er jaarlijks geƫvalueerd en gerapporteerd moest worden. Ook kwamen de projectleiders, al dan niet met schoolleider, leraren, naar de bijeenkomsten die er landelijk georganiseerd waren om te leren van en met elkaar.

De kracht om intern ook daadwerkelijk te evalueren en een helder ontwikkelings- en activiteitenplan per schooljaar te maken werkte als een last maar zorgde ook voor focus, bewust bijstellen, en reflectie. Iets wat in het onderwijs door de waan van de dag vaak niet gebeurt, zeker niet op deze schaal. Daarnaast stimuleerde het ook om landelijk uit te wisselen. Elke school kon leren van en met elkaar door successen en knelpunten te delen en elkaar zo inspireren ook al was de eigen situatie anders. Een vertaalslag naar de eigen situatie en context van de school moest altijd weer gemaakt worden.

Op de laatste pagina van deze evaluatie vindt u voorbeelden van scholen die ontwikkelingen hebben doorgemaakt (zie voorbeelden).