school als PLG

Onderzoek naar de Ontwikkeling van de School als Professionele Leergemeenschap

Kohnstamm Instituut

ICLON

Een school als PLG is een organisatie waarin leraren de ruimte hebben om gezamenlijk vorm te geven aan het onderwijs, te werken aan hun professionele ontwikkeling en te leren van elkaar.

Bij het begin van het project werd door de VO-raad en de Onderwijscoöperatie de volgende omschrijving van de school als PLG gegeven:
“Een professionele leergemeenschap is een organisatie waarbinnen leraren optimale ruimte hebben om het onderwijs vorm te kunnen geven en te werken aan hun eigen professionele ontwikkeling. Leraren doen dat zowel als individu als in gezamenlijkheid. De schoolleider heeft een rol om dit proces te ondersteunen en te stimuleren. Het werken aan de school als professionele leergemeenschap vindt plaats vanuit een gedeelde en gedragen missie en gemeenschappelijke visie die in dialoog tussen leraren en met schoolleiders tot stand is gekomen. Leraren en schoolleiders motiveren binnen deze dialoog de keuzes die zij daarin maken.”

De school als PLG is gerelateerd aan de school als lerende organisatie. Onderzoekers van de OESO (Stoll en Kools, 2017) stellen dat een school als lerende organisatie zich richt op:

  • ontwikkelen en delen van een gezamenlijke visie over onderwijs en leren van leerlingen;
  • creëren en faciliteren van ontwikkelmogelijkheden voor de onderwijsstaf;
  • stimuleren van leren in teams en samenwerken door leraren;
  • creëren van een cultuur van experimenteren, innoveren en exploreren;
  • faciliteren van mogelijkheden om kennis en ervaringen te verkrijgen en uit te wisselen;
  • stimuleren van leren van bronnen en instanties buiten school;
  • benadrukken door schoolleiders van het belang van leren en ontwikkelen van de medewerkers.

Het concept van de school als PLG kan ook betrekking hebben op kleinere PLG’s binnen de school: informele groepen leraren die met elkaar samen werken en leren, ideeën en ervaringen uitwisselen, samen materialen ontwerpen, en zaken buiten het onderwijs bespreken. Deze min of meer informele PLG’s zijn goed voor de professionele ontwikkeling van leraren en voor een cultuur van samen werken en samenwerkend leren. Via onderlinge contacten tussen deze PLG’s kan er een organische groei in de school ontstaan waarin meer leraren gaan leren van en met elkaar. Ook als deze groepen meer structureel onderdeel worden van de school kan dat leiden tot een groei in de richting van de gehele school als PLG.

Lees meer over de achtergronden van de School als PLG.