school als PLG

Onderzoek naar de Ontwikkeling van de School als Professionele Leergemeenschap

Kohnstamm Instituut

ICLON

Gedurende drie schooljaren hebben veertien scholen voor voortgezet onderwijs ontwikkelactiviteiten ontplooid om hun schoolorganisatie als geheel te veranderen in een ‘Professionele Leergemeenschap’: de School als PLG. De scholen werden begeleid door een projectleider vanuit de Onderwijscoöperatie en de VO-Raad in het kader van het gezamenlijke projectplan ‘Professionele leergemeenschappen in het VO: gedeelde doelen, complementaire verantwoordelijkheden’.

Deze scholen zijn onderzocht door een onderzoeksconsortium van Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam, en het ICLON, Universiteit Leiden. Dit onderzoek is (mede) gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Op 1 mei 2018 is het onderzoek formeel afgerond met een onderzoeksrapport. Deze site is bedoeld als vindplaats voor documenten, presentaties en andere hulpbronnen die door het onderzoeksconsortium en betrokkenen zijn ontwikkeld. Daarnaast kunnen geïnteresseerden via deze site vragen stellen en/of suggesties doen voor (vervolg-)onderzoek of ontwikkelactiviteiten.

Voorbeelden van vragen zijn:
Wilt u ook uw school als PLG ontwikkelen?
Hoe geef je als schoolleider leiding aan de ontwikkelingen in school?
Wat kun je als leraar ondernemen om meer samen te leren van elkaars expertise in school?

Contact: Edgar Tossijn